ÜYELİK İLK KAYIT İŞLEMLERİ

A- HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR:

1-Sınav Sonuç Tebligat Yazısı

2-6 Adet Biyometrik Fotoğraf  

3-4 Adet Vesikalık Fotoğraf

4-İkametgâh İlmühaberi

5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6-Diploma Fotokopisi

7-Savcılık Belgesi (Resmi Kuruma Verilmek Üzere Belirtilecek)

8-İmza Beyannamesi (Noterden)

9-Kaşe Talep Formu (Web Sitemizde Mevcut Olan Matbu Form Doldurulacaktır.)

10-TÜRMOB Ödeme Dekont Asılları (TÜRMOB’a Ruhsat Harcı İçin Yatırılan) TÜRMOB e-Birlik platformu ( https://ebirlik.turmob.org.tr ) üzerinden kredi  kartı ile taksitle ödenebilir.)

11-Maliye Bakanlığına ödenecek Ruhsat harcı bedeli tahsilat fişi aslı (Ödeme kodu: 9229)

B- DOLDURULMASI GEREKEN MATBU FORMLAR:

1-SMMM Ruhsat Formu (Web Sitemizde Mevcut Olan Matbu Form Doldurulacak)

2-Bildirim Formu (Web Sitemizde Mevcut Olan Matbu Form Doldurulacak)

3-Oda Başvuru Bildirim Formu (Web Sitemizde Mevcut Olan Matbu Form Doldurulacak)

C- KAYIT ÜCRETLERİ:

1-2024 Yılı Giriş Aidatı         : 3.600,00.-TL

   (Kamu Kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile, mesleği fiilen icra etmeyenler %50’sini öder.)

2-2024 Yıllık Aidat               : 3.600,00.-TL

3-Çalışmayanlar Yıllık Aidat   : 1.800,00.-TL

  (Kamu Kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler)

4-Oda Eğitim Fonu               :   180,00.-TL

5-TESMER Eğitim Fonu         : 3.600,00.-TL

6-Yardım Fonu                     :  360,00.-TL

 

NOT: Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler yazılı müracaat etmeleri halinde Yıllık Aidatı %50 indirimli olarak ödeyeceklerdir.