ÖZEL SMMM SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER

Sayın Üyemiz,

Özel SMMM Sınavında başarı gösteren üyelerimizin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için, aşağıdaki bedelleri ödediklerini  gösteren dekontlar, internetten sınav sonuç belgesi ve gerekli evrakları ile Odamıza bizzat başvuruda bulunmaları halinde kayıt işlemleri yapılabilecektir.

Ruhsat Bedeli+ Kimlik Bedeli 663,00- TL 

Hesap numarası: İş Bankası Küçükevler Şubesi TR670006400000142111103261 IBAN Numaralı hesabı

Ayrıca 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun 20.maddesi uyarınca 592,10-TL’lik “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Harcı’nın ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

 Notlar:

              1-Serbest Çalışan üyelerimiz ile daha önceden kaşesi bulunan üyelerimiz ayrıca  İşbankası Küçükevler Şubesi TR070006400000142111103274 IBAN numaralı hesaba kaşe bedeli olarak 205,00 TL ödeyeceklerdir. 

              2-663,00 TL Ruhsat ve kimlik bedeli 6 taksitte,  kaşe bedeli ise tek seferde kredi kartı TÜRMOB Online İşlemler Bölümünden ödenebilecektir.

 

HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR:

1-Sınav Sonuç Belgesi (İnternetten çıktı)

2-10 Adet Fotoğraf

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Diploma Fotokopisi

5-Kaşe Talep Formu (Web Sitemizde Mevcut Olan Matbu Form Doldurulacaktır.)

6-Ruhsat Formu (Web Sitemizde Mevcut Olan Matbu Form Doldurulacaktır.)

7-Banka Dekont Aslı (TÜRMOB’a Ruhsat ve kimlik harcı için yatırılan bedele ilişkin dekont)

8-Büro Tescil Belgesi Başvuru Belgesi (Bürosu bulunan üyelerimiz için geçerlidir. Web Sitemizde Mevcut Olan Matbu Form Doldurulacaktır.)

Not: Ruhsat formunun imzalanabilmesi için üyenin borcunun bulunmaması gerekmetedir.

Hazırlanması gereken evrakların dışında aşağıda listesi yazılı belgelerin kayıt anında iade edilmesi gerekmektedir.

1- SM Ruhsat Aslı

2- SM Kimlik Aslı

3- SM Kaşe

4-Büro Tescil Belgesi Aslı (Bürosu bulunan üyelerimiz için geçerlidir)