Haber Yazdır

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /32 
 
 
Konusu : Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 
Tarihi : / /2014 
Sayısı : KVK-32/2014-2 
 
 
1. Giriş 
25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 
 
2. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 
 
25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. 
 
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir. 
 
Duyurulur. 
 
 
Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı