Haber Yazdır

E-BELGELERDE KAREKOD ZORUNLULUĞU

 

509 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile;

Elektronik belgelerde karekod kullanım zorunluluğu 1 Eylül 2023 tarihinde başlıyor.

 

e-Fatura,

e-Arşiv Fatura,

e-irsaliye,

e-serbest meslek makbuzu,

e-müstahsil makbuzu,

e-gider pusulası

e-bilet,

e-sigorta komisyon gider belgesi,

e-sigorta poliçesi

e-döviz alım satım belgesi

e-dekontlar

 

VUK 509 Seri Numaralı Tebliği (Güncel) için tıklayınız

Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı kılavuz için Tıklayınız