Haber Yazdır

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Gelir Vergisi Sirküleri/89

 

Konusu          : Ocak - Şubat - Mart 2013 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi

  Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi             : 13/5/2013

Sayısı              : GVK-89/2013-4

 

1. Giriş

Ocak-Mart/2013 dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Mayıs 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Mayıs 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

Mehmet ŞİMŞEK

  Maliye Bakanı