Haber Yazdır

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) 

30 HAZİRAN 2016 TARİHİNE KADAR YAPTIRILACAKTIR.

 

Sayın Üyemiz,                                                                                                                              

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı; 30 Haziran sonuna kadar yapılması gerekir. 

Buna göre 2015 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;   

Yevmiye defterlerinin kapanış onayını (Tasdiki) 30 Haziran 2016 tarihine kadar yaptırmaları zorunludur. 

TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde 5 bin 209 TL idari para cezası uygulanır.

Ayrıca,  kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir.

İşlerinizde başarılar dilerim.

Saygılarımla,

 

 

Rıza YÖRÜYEN

Başkan