Haber Yazdır

VERGİ DİLİMİ NEDENİ İLE ASGARİ ÜCRETİN AZALMASI

 

Sayın Üyemiz,

Eylül ayından başlamak üzere 2017/Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Gelir vergisi tarifesindeki 2.dilimden dolayı asgari ücret 1.404,06 TL’nin altında kalmaktadır. Bunun giderilebilmesi için 27.09.2017 tarihinde TBMM’ne sunulan Torba Kanun 18.maddesi ile GVK’na Geçici 87.madde ilavesi yapılmaktadır. (İlgili madde metni aşağıdadır.)

GVK Geçici 87’nci madde ile asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmesi sağlanacaktır.

Kanun yasalaştıktan sonra ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergilerin maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle çalışanlara ödenmek üzere vergi sorumlularına reddolunacak, işveren bu farkları çalışanlara ödeyecektir.

Sonuç olarak; Eylül ayından itibaren Torba Kanun’un yasalaşacağı tarihe kadar asgari ücret 1.404,06 TL’nin altında kalacaktır. Ücret bordroları mevcut Gelir Vergisi dilimlerine ve AGİ hesaplamasına göre yapılacaktır. Torba Kanun’un yasalaşması ile farklar çalışanlara yukarıda belirtildiği şekilde daha sonra ödenecektir.

İşlerinizde başarılar dileriz.

 

Yönetim Kurulu