Haber Yazdır

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 2013/1 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:10 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:43 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No: 43 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 45 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 57 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 71 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 72

Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 123 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 285 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 432