Haber Yazdır

03/01/2014 Tarihli GİB Başkanlığı Duyurusu

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci Maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, VUK 405 no.lu Tebliğ gereği yapılmakta olan Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri mükelleflerimize verilecek hizmetlerin arttırılması amacıyla yeniden dizayn edilmiştir. Bu nedenle 2014 yılı için sözleşmelerin yeniden doldurulması gerekmektedir.