Görevi :

Başkan

Adı Soyadı :

Engin ÜNSAL

E-Mail Adresi :

engin.unsal@hotmail.com

Öğrenimi :

Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında 2017 yılında, lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde 2003 yılında tamamlamıştır.

Çalışma Hayatı :


1994 yılında SMMM Mustafa Ali Erkeç ile çalışma hayatına başlamış, meslek stajını tamamlayarak 2002 yılından bu yana  Aydın Merkez de serbest olarak faaliyetine devam etmektedir.

Çeşitli dönemlerde Birlik Delegeliği, Danışma Meclisi Üyeliği ve 2010-2013 dönemi Disiplin Kurulu üyeliği, 2013-2016 dönemi Yönetim Kurulu Saymanlığı, 2016-2019 dönemi Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanlığı, 2019-2022 dönemi Yönetim Kurulu Saymanlığı görevinde bulunmuştur.

 

Kişisel Bilgiler :

04/09/1972 Aydın doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır.


Görevi :

Başkan Yrd.

Adı Soyadı :

 Ahmet GÖBEKLİ

E-Mail Adresi :

agobekli@hotmail.com

Öğrenimi :

Anadolu Üniversitesi Kütahya İ.İ.B.F. İşletme mezunudur.

Çalışma Hayatı :


 

1989 yılında SM Metin ÇETİN'in bürosunda çalışma hayatına başlamış meslek stajını SMMM Mustafa ÖZTÜRK'ün bürosunda tamamlamıştır. 1998 yılından bu yana Kuşadası'nda serbest olarak mesleki faliyetine devam etmektedir.

Disiplin Kurulu üyeliği ve Danışma Meclisi üyeliği yapmıştır. 2013-2016 dönemi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2019 dönemi TESMER Aydın Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, 2019-2022 döneminde Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.  

 

Kişisel Bilgiler :

24.07.1963 Kuşadası doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.


Görevi :

Sekreter

Adı Soyadı :

Aynur KILIÇ

E-Mail Adresi :

aynurkilic_09@hotmail.com

Öğrenimi :

İlk ve Orta Öğrenimini Aydın Gazipaşa İlk ve Ortaokulunda tamamladı. Aydın Lisesinden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Muhasebe bölümünden 1994 yılında mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi (A.Ö.F.) İ.İ.B.F. İşletme bölümünü tamamladı. 

Çalışma Hayatı :


 

2000 yılında bu yana serbest olarak Aydın Merkezde faaliyetine devam etmektedir. 

2013-2016 döneminde TESMER Aydın Şubesi Yönetim Kurulunda Koordinatör Üye olarak görev yaptı. Halen Eğitim Akademisinde görev yapmaktadır.

 

 

Kişisel Bilgiler :

1971 Ağrı doğumludur.


Görevi :

Sayman

Adı Soyadı :

Adem ÇATALOĞLU

E-Mail Adresi :

ademcataloglu@hotmail.com

Öğrenimi :

İlköğrenimini Üzümlü'de orta ve lise öğrenimini Ortaklar Öğretmen Okulunda tamamladı. 1975 yılından itibaren çeşitli illerde sınıf öğretmenliği, Ticaret lisesi meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Sınıf öğretmenliği yaptığı dönemde E.Ü.İşletme Fakültesi Muhasebe bölümünü bitirdi.

Çalışma Hayatı :


1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokuluna geçen Adem ÇATALOĞLU, 1995-2000 yılları arasında Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2000-2006 yılları arasında Yenipazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yaptı. 2012 yılında emekli oldu. 2006-2016 döneminde TESMER Aydın Şubesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

 

Kişisel Bilgiler :

17.04.1957-Fethiye'nin Üzümlü Beldesinde doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Görevi :

Koordinatör Üye

Adı Soyadı :

İlker ERÇETİN

E-Mail Adresi :

smmmilkerercetin@gmail.com

Öğrenimi :

İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Aydın-Efeler'de tamamladı. 2008 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi-İşletme bölümünü tamamlamıştır.

Çalışma Hayatı :


2015-2017 yılları arasında SMMM stajını yapmıştır. 2018/Mart döneminde gerçekleştirilen SMMM Yeterlilik sınavını kazanmıştır. 2019 yılından bu yana İncirliova ilçesinde kendi bürosunda mesleki faaliyetine devam etmektedir.

 

Kişisel Bilgiler :

25/02/1986 Aydın doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.