2023 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

3-Aydın SMMM Odası Bilançosu

 

2022 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

3-Aydın SMMM Odası Bilançosu

 

2021 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

3-Aydın SMMM Odası Bilançosu

 

2020 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

3-Aydın SMMM Odası Bilançosu

 

2019 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

3-Aydın SMMM Odası Bilançosu

 

2018 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

3-Aydın SMMM Odası Bilançosu

 

2017 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Ekonomik Rapor

3-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

4-Aydın SMMM Odası Bilançosu

 

2016 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Ekonomik Rapor

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 

4-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

5-Aydın SMMM Odası Bilançosu

 

2015 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 

3-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

4-Aydın SMMM Odası Bilanço Aktif

5-Aydın SMMM Odası Bilanço Pasif

 

2014 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 

3-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

4-Aydın SMMM Odası Bilanço Aktif

5-Aydın SMMM Odası Bilanço Pasif

 

2013 YILI

1-Genel Başkanın Mesajı

2-Dünya ve Türkiye Ekonomisi 

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 

4-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

5-Aydın SMMM Odası Bilanço

6-Aydın SMMM Odası TESMER Şubesi Gelir Tablosu

7-Aydın SMMM Odası TESMER Şubesi Bilanço

 

2012 YILI

1-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 

2-Aydın SMMM Odası Gelir Tablosu

3-Aydın SMMM Odası Bilanço

4-Aydın SMMM Odası TESMER Şubesi Gelir Tablosu

5-Aydın SMMM Odası TESMER Şubesi Bilanço