Sira No Tarih Haber Başlığı
1 29.12.2023 TÜRMOB Özet Sirküleri 28.12.2023-182
2024 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadlerine ilişkin TÜRMOB Özet Sirküleri
2 28.12.2023 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
3 29.11.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 161
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 161
4 27.11.2023 Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887)
Anonim ve Limited Şirketlerin En Az Sermaye Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Artırılıyor
5 25.11.2023 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği :554
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği :554 (Yeniden Değerleme Oranı 2023 yılı için % 58,46 olarak tespit edilmiştir.)
6 30.10.2023 TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2023/149
Elektronik Defter ve Belgelerin İbrazına İlişkin Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-VİZ)
7 31.08.2023 e-Belgelerde Karekod Zorunluluğu
e-Belgelerde Karekod Zorunluluğu
8 31.07.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:158
Vergi Usul Kanunu Sirküleri:158
9 7.07.2023 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)
10 6.07.2023 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11 29.05.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 157
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 157 - Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması
12 26.05.2023 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uzama
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uzama
13 15.05.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri: 155
Vergi Usul Kanunu Sirküleri: 155
14 25.04.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 154
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 154
15 30.03.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 153
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 153
16 27.03.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:152
Vergi Usul Kanunu Sirküleri:152
17 12.03.2023 7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18 24.01.2023 GİB Başkanlığı Duyurusu
2023 vergilendirme döneminden itibaren İşletme Hesabı Esasına geçiş yapacak mükellefler
19 16.01.2023 TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2023/34
Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenlemenin Usul ve Esasları
20 11.01.2023 1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı
1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı
21 30.12.2022 01/01/2023 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği : 544
22 30.12.2022 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
23 29.12.2022 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6619)
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6619)
24 28.12.2022 7429 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7429 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
25 27.12.2022 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun
26 22.12.2022 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu
01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu
27 22.12.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 149
149 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır
28 22.12.2022 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 15/12/2022 Tarihli ve 2022/595 Sayılı Kararı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 15/12/2022 Tarihli ve 2022/595 Sayılı Kararı
29 22.12.2022 Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
30 21.12.2022 2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar
2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582)
31 20.12.2022 Elektronik Ortamda Beyan Rehberi
Elektronik Ortamda Beyan Rehberi
32 16.12.2022 2023 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri
2023 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri
33 16.12.2022 Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi
Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi
34 16.12.2022 Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin 537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin 537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
35 15.12.2022 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
36 14.12.2022 Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği
37 13.12.2022 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
38 3.12.2022 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)
39 2.12.2022 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)
40 24.11.2022 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği : 542
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği : 542
41 9.11.2022 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
42 26.10.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 146
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 146
43 16.08.2022 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
44 30.07.2022 2022/105 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri
2022/105 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri
45 31.05.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 142
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 142
46 26.05.2022 Gelir Vergisi Genel Tebliği : 320
Gelir Vergisi Genel Tebliği : 320
47 13.05.2022 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
48 16.02.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 139
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 139
49 13.02.2022 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)
50 25.01.2022 2021 yılı Aralık ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Sigorta Bildirimlerinin Uzatılması
2021 yılı Aralık ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Sigorta Bildirimlerinin Uzatılması
51 25.01.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 138
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 138
52 22.01.2022 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)
53 22.12.2021 2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
54 1.12.2021 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 137
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 137
55 26.10.2021 7339 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7339 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
56 26.10.2021 7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
57 27.08.2021 7326 Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması
7326 Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması
58 9.07.2021 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :136
Vergi Usul Kanunu Sirküleri :136
59 28.06.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 528
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 528
60 9.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun TÜRMOB Sirküleri
61 2.06.2021 KDV Oranları Değişikliği ve Kira Stopaj Oranları Değişikliği
02 Haziran 2021 Tarihli Resmi gazete
62 3.05.2021 2021/1.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatılması
2021/1.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatılması
63 22.04.2021 Bazı Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2021 Mart ayına ilişkin KDV ve Muhtasar beyanname verilme süresi 28.04.2021 tarihine, Berat yükleme ile Ba - Bs bildirimleri 07.05.2021 tarihine uzatılmıştır
64 5.02.2021 GİB Duyuru
Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
65 30.12.2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 1 Ay Uzatılmıştır.
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 1 Ay Uzatılmıştır.
66 29.12.2020 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.
Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.
67 1.12.2020 Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi 31.12.2020 Tarihine Uzatıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi 31.12.2020 Tarihine Uzatıldı
68 17.11.2020 Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun
Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun
69 31.07.2020 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)
70 12.05.2020 VUK Sirküleri : 130
8 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
71 21.04.2020 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
72 21.04.2020 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:129
Vergi Usul Kanunu Sirküleri:129
73 20.04.2020 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:128
Vergi Usul Kanunu Sirküleri:128
74 17.04.2020 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verme ve Ödeme Süresi Uzatıldı
30 Nisan a kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatılmıştır.
75 4.04.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği :8
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
76 23.03.2020 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:126
Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin, e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
77 16.03.2020 İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı İle Neler Yapabilirsiniz.
İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı İle Neler Yapabilirsiniz.
78 28.02.2020 Ocak 2020 Dönemi GEKAP Beyannamesi Uzatılması
Ocak 2020 Dönemi GEKAP Beyannamesi Uzatılması
79 1.02.2020 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
80 25.11.2019 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu
81 19.10.2019 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)
82 19.10.2019 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)
83 19.10.2019 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
84 19.10.2019 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
85 15.10.2019 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :118
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
86 19.04.2019 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu
87 29.03.2019 Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Yeniden Belirlendi
VUK 115 Nolu Sirküleri ile Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Yeniden Belirlendi
88 25.02.2019 Muhtasar, KDV, DV ve Basit Usul Beyannameleri ile 2019-Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesinin uzatılması
Muhtasar, KDV, DV ve Basit Usul Beyannameleri ile 2019-Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesinin uzatılması
89 13.02.2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
90 31.12.2018 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
91 31.10.2018 Günlük Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 tarihine ertelenmiştir.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:502)
92 27.10.2018 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sistemine Geçiş 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelenmiştir
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sistemine Geçiş 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelenmiştir
93 27.08.2018 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması
KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması
94 22.06.2018 Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
95 19.06.2018 Muhtasar, Damga KDV Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
96 29.05.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)
97 29.05.2018 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
98 28.05.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı.
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı.
99 25.05.2018 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)
100 25.05.2018 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
101 25.05.2018 497 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
497 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
102 25.05.2018 496 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
496 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
103 25.05.2018 495 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
495 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
104 25.05.2018 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
105 25.05.2018 Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresinin uzatılması.
Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresinin uzatılması. VUK Sirküleri 107
106 21.05.2018 Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
107 11.05.2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
108 27.03.2018 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 102
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 102
109 23.02.2018 Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
110 12.02.2018 2017 IV.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
2017 IV.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 19 Şubat 2018 tarihine uzatılmıştır.
111 19.09.2017 KDV Beyannamesi ile istenen Belge Sayısı Uygulaması Ertelenmiştir.
KDV Beyannamesi ile istenen Belge Sayısı Uygulaması Ertelenmiştir.
112 24.05.2017 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:94
31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.
113 23.05.2017 2017 Nisan ayı APHB verme süresi 25 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2017 Nisan ayı APHB verme süresi 25 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
114 23.05.2017 2017 Nisan Ayı Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2017 Nisan Ayı Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 26.05.2017 Tarihine Uzatıldı.
115 20.04.2017 Beyan Sürelerinin Uzatılması
Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresinin uzatılması, Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
116 30.03.2017 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
117 22.03.2017 Muhtasar, KDV, D.V. ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
Muhtasar, KDV, D.V. ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
118 28.02.2017 Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
119 14.02.2017 2016/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 17.02.2017 Tarihine Uzatılmıştır
2016/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 17.02.2017 Tarihine Uzatılmıştır
120 7.02.2017 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından TÜRMOB 06.02.2017/28-1 Sirküleri
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı TÜRMOB 06.02.2017/28-1 Sirküleri
121 30.01.2017 SGK Başkanlığının Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri Duyurusu
SGK Başkanlığının Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri Duyurusu
122 27.01.2017 SGK Prim Ertelemesine İlişkin Kanun Açıklaması
6770 Sayılı Kanun SGK Prim Ertlemesine İlişkin Yönetici Özeti
123 27.01.2017 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından 6770 Sayılı Kanun
6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
124 23.01.2017 2016 Aralık Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı.
2016 Aralık Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi 25 Ocak 2017 tarihine Uzatıldı.
125 10.01.2017 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2017/15
126 30.12.2016 2017 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi
2017 Yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
127 15.12.2016 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)
128 13.12.2016 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
129 23.11.2016 Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyan Verme Süreleri 28 Kasım akşamına kadar uzatılmıştır.
Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyan Verme Süreleri 28 Kasım akşamına kadar uzatılmıştır.
130 10.11.2016 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (SERİ NO: 1)’nde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ (SERİ NO: 4)
131 28.10.2016 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
Gelir Vergisi Genel Tebliği :294
132 26.10.2016 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
133 24.10.2016 Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
134 17.10.2016 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
135 5.10.2016 Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Duyuru
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Duyuru
136 28.07.2016 SGK Bildirimlerine İlişkin Uzama
SGK Bildirimlerine İlişkin Uzama
137 27.07.2016 VUK Tebliği: 472 (403 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılması)
Kesin Mizan Bildirimlerinin Kaldırılması
138 22.07.2016 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri
139 21.07.2016 Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
140 16.06.2016 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı
Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı
141 10.06.2016 Eksik Gün Nedenlerine 23 ve 24 Nolu Kodlar Eklenmiştir.
6663 Sayılı Kanun ile Yarım Çalışma ödeneği ve Yarım Çalışma izni Eksik Gün Nedenlerine 23 ve 24 Nolu Kodlar Eklenmiştir.
142 22.04.2016 Kurumlar Vergisi Sirküleri 82
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.
143 20.04.2016 Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküler
Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküler
144 12.04.2016 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 2016/17
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 2016/17
145 10.04.2016 Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
146 23.03.2016 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:81
Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
147 21.03.2016 Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri :99
Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri :99
148 7.03.2016 Gelir İdaresi Başkanlığı Beyanname Düzenleme Rehberleri
Gelir İdaresi Başkanlığı Beyanname Düzenleme Rehberleri
149 15.02.2016 6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek AUD İlişkin Soru ve Cevaplar ve Asgari Ücret
6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek AUD İlişkin Soru ve Cevaplar ve Asgari Ücret
150 5.02.2016 Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu
Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu
151 2.02.2016 TÜRMOB İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri
TÜRMOB İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 02.02.2016
152 31.12.2015 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
153 29.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)
Elektronik Tebligatın Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
154 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 466)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 466)
155 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)
156 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)
157 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)
158 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)
159 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)
160 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458)
161 25.12.2015 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
162 25.12.2015 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
163 25.12.2015 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
164 24.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 464
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 464
165 24.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 459
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 459
166 22.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Yeniden Belirlenmesine ilişkin Tebliğ Taslağı
167 9.12.2015 2016 Yılı Defter Hadleri
2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
168 5.11.2015 E-Tebligat Dönemi Başlıyor
Elektronik Tebligat Uygulama Rehberi
169 15.09.2015 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:79
Muhtasar ve Damga Vergisi Bildirimleri 28 Eylül 2015 Tarihine, Ba/Bs Bildirimleri 05 Ekim 2015 Tarihine Uzatılmıştır.
170 27.08.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 456
Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
171 4.08.2015 TÜRKİYE SMMM VE YMM ODALARI BİRLİĞİ İLE YMM ODALARI VE SMMM ODALARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE SMMM VE YMM ODALARI BİRLİĞİ İLE YMM ODALARI VE SMMM ODALARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
172 4.08.2015 S.M.,SMMM VE YMM KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
S.M.,SMMM VE YMM KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
173 6.08.2015 Y.M.M. ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
174 6.08.2015 S.M.M.M. ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
175 20.06.2015 VUK Tebliği :455
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455)
176 20.06.2015 VUK Tebliği :454
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)
177 20.06.2015 VUK Tebliği :453
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 453)
178 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :76
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
179 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :75
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
180 SGK Prim ve Diğer Tüm Alacakların Tahsilat İşlemleri 7 Nisan 2015 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
Son Ödeme Günü 31 Mart 2015 Olan Prim ve Diğer Tüm Alacakların Tahsilat İşlemleri 7 Nisan 2015 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
181 Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için Kesin Mizan Bildiriminin verilme süresi Uzaması
182 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır.
2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır.
183 Emeklilik sonrası serbest meslek erbabının sosyal güvenlik primi ve eğitim gideri indirimi
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden serbest meslek erbabının sosyal güvenlik primi ve eğitim gideri indirimi
184 Sosyal Güvenlik Destek Primi
Emekli maaşından kesilen sosyal güvenlik destek priminin emekli olduktan sonra çalışılan şirketten alınan ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında indirilmesinin m
185 Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması
Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması
186 Ocak 2015 Aylık Muhtasar ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
Ocak 2015 Aylık Muhtasar ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
187 Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin 413 Sayılı VUK Tebliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin 413 Sayılı VUK Tebliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
188 2015 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2015 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
189 SGK Başkanlığından 6552 Sayılı Kanun Süre Uzatımı
SGK Başkanlığından 6552 Sayılı Kanun Süre Uzatımı
190 SGK Genelgesi 2014-32
Şirket yetkililerinin ve sigortalıların sigortalılık başlangıç ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülükleri
191 YMM ve SMMM Sınavı İçin İntibak Sınav Başvuruları
YMM ve SMMM Sınavı İçin İntibak Sınav Başvuruları
192 Sınav Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında Açıklamalar Ve Uygulama
Sınav Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında Açıklamalar Ve Uygulama
193 19.08.2014 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
194 2.05.2014 KDV Genel Uygulama Tebliği
KDV Genel Uygulama Tebliği
195 25.04.2014 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri:32
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler
196 31.03.2014 Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ
Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ
197 24.01.2014 G.V. Tebliği 286 (Taslak)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Taslağı) : 286
198 4.01.2014 Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Değişikliği
GİB Başkanlığının Duyurusu
199 2.01.2014 VUK Genel Tebliği:433
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği:433
200 2.01.2014 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi
2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi
201 2.01.2014 2014 Yılına İlişkin Vergi Uygulamaları ile İlgili Genel Tebliğler
2014 Yılına İlişkin Vergi Uygulamaları ile İlgili Genel Tebliğler
202 24.12.2013 Gelir Vergisi Sirküleri:93
Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme
203 13.12.2013 Mecburi Meslek Kararları
Mecburi Meslek Kararları 13 Aralık 2013 tarih ve 28850 sayılı Resmi Gazete
204 13.12.2013 Mecburi Meslek Kararları
Mecburi Meslek Kararları
205 3.12.2013 VUK Sirküleri : 67
Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama
206 20.11.2013 VUK Tebliği : 430
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:430
207 23.10.2013 Gelir Vergisi Sirküleri/91
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması.
208 23.10.2013 VUK Tebliği :429
VUK Tebliği :429
209 1.07.2013 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği: 427
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği: 427
210 1.07.2013 Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
211 10.06.2013 Kapanış Onayları
Kapanış Onayları
212 6.05.2013 Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM lerce İmzalanması Tebliği:6
SMMM Tebliği :6
213 30.04.2013 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :65
2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimlerinin Verilme Süresi
214 2.04.2013 VUK Sirküleri:62
2013/Şubat Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formları ile 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimi Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler
215 21.02.2013 VUK 424 Nolu Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği:424
216 4.01.2013 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)
Resmi Gazete: 01.01.2013-28515
217 4.01.2013 KDV Genel Tebliği : 121
Resmi Gazete : 31.12.2012- 28514
218 4.01.2013 Gelir Vergisi Genel Tebliği:284
Resmi Gazete: 31.12.2012-28514
219 28.12.2012 Asgari Ücret Tarifesi
2013 yılı Asgari Ücret Tarifesi