Sira No Tarih Haber Başlığı
1 21.06.2024 TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2024/92
Genel Kurul ve Yönetim Organınca Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Esaslar
2 21.05.2024 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)
3 15.05.2024 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :168
Vergi Usul Kanunu Sirküleri :168
4 26.04.2024 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 167
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 167
5 29.12.2023 TÜRMOB Özet Sirküleri 28.12.2023-182
2024 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadlerine ilişkin TÜRMOB Özet Sirküleri
6 28.12.2023 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7 29.11.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 161
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 161
8 27.11.2023 Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887)
Anonim ve Limited Şirketlerin En Az Sermaye Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Artırılıyor
9 25.11.2023 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği :554
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği :554 (Yeniden Değerleme Oranı 2023 yılı için % 58,46 olarak tespit edilmiştir.)
10 30.10.2023 TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2023/149
Elektronik Defter ve Belgelerin İbrazına İlişkin Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-VİZ)
11 31.08.2023 e-Belgelerde Karekod Zorunluluğu
e-Belgelerde Karekod Zorunluluğu
12 31.07.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:158
Vergi Usul Kanunu Sirküleri:158
13 7.07.2023 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)
14 6.07.2023 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15 29.05.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 157
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 157 - Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması
16 26.05.2023 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uzama
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uzama
17 15.05.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri: 155
Vergi Usul Kanunu Sirküleri: 155
18 25.04.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 154
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 154
19 30.03.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 153
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 153
20 27.03.2023 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:152
Vergi Usul Kanunu Sirküleri:152
21 12.03.2023 7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22 24.01.2023 GİB Başkanlığı Duyurusu
2023 vergilendirme döneminden itibaren İşletme Hesabı Esasına geçiş yapacak mükellefler
23 16.01.2023 TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2023/34
Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenlemenin Usul ve Esasları
24 11.01.2023 1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı
1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı
25 30.12.2022 01/01/2023 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği : 544
26 30.12.2022 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
27 29.12.2022 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6619)
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6619)
28 28.12.2022 7429 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7429 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29 27.12.2022 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun
30 22.12.2022 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu
01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu
31 22.12.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 149
149 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır
32 22.12.2022 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 15/12/2022 Tarihli ve 2022/595 Sayılı Kararı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 15/12/2022 Tarihli ve 2022/595 Sayılı Kararı
33 22.12.2022 Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
34 21.12.2022 2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar
2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582)
35 20.12.2022 Elektronik Ortamda Beyan Rehberi
Elektronik Ortamda Beyan Rehberi
36 16.12.2022 2023 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri
2023 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri
37 16.12.2022 Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi
Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi
38 16.12.2022 Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin 537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin 537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
39 15.12.2022 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
40 14.12.2022 Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği
41 13.12.2022 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
42 3.12.2022 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)
43 2.12.2022 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)
44 24.11.2022 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği : 542
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği : 542
45 9.11.2022 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
46 26.10.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 146
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 146
47 16.08.2022 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
48 30.07.2022 2022/105 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri
2022/105 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri
49 31.05.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 142
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 142
50 26.05.2022 Gelir Vergisi Genel Tebliği : 320
Gelir Vergisi Genel Tebliği : 320
51 13.05.2022 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
52 16.02.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 139
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 139
53 13.02.2022 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)
54 25.01.2022 2021 yılı Aralık ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Sigorta Bildirimlerinin Uzatılması
2021 yılı Aralık ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Sigorta Bildirimlerinin Uzatılması
55 25.01.2022 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 138
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 138
56 22.01.2022 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)
57 22.12.2021 2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
58 1.12.2021 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 137
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 137
59 26.10.2021 7339 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7339 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
60 26.10.2021 7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
61 27.08.2021 7326 Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması
7326 Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması
62 9.07.2021 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :136
Vergi Usul Kanunu Sirküleri :136
63 28.06.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 528
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 528
64 9.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun TÜRMOB Sirküleri
65 2.06.2021 KDV Oranları Değişikliği ve Kira Stopaj Oranları Değişikliği
02 Haziran 2021 Tarihli Resmi gazete
66 3.05.2021 2021/1.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatılması
2021/1.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatılması
67 22.04.2021 Bazı Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2021 Mart ayına ilişkin KDV ve Muhtasar beyanname verilme süresi 28.04.2021 tarihine, Berat yükleme ile Ba - Bs bildirimleri 07.05.2021 tarihine uzatılmıştır
68 5.02.2021 GİB Duyuru
Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
69 30.12.2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 1 Ay Uzatılmıştır.
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 1 Ay Uzatılmıştır.
70 29.12.2020 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.
Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.
71 1.12.2020 Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi 31.12.2020 Tarihine Uzatıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi 31.12.2020 Tarihine Uzatıldı
72 17.11.2020 Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun
Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun
73 31.07.2020 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)
74 12.05.2020 VUK Sirküleri : 130
8 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
75 21.04.2020 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
76 21.04.2020 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:129
Vergi Usul Kanunu Sirküleri:129
77 20.04.2020 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:128
Vergi Usul Kanunu Sirküleri:128
78 17.04.2020 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verme ve Ödeme Süresi Uzatıldı
30 Nisan a kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatılmıştır.
79 4.04.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği :8
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
80 23.03.2020 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:126
Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin, e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
81 16.03.2020 İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı İle Neler Yapabilirsiniz.
İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı İle Neler Yapabilirsiniz.
82 28.02.2020 Ocak 2020 Dönemi GEKAP Beyannamesi Uzatılması
Ocak 2020 Dönemi GEKAP Beyannamesi Uzatılması
83 1.02.2020 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
84 25.11.2019 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu
85 19.10.2019 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)
86 19.10.2019 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)
87 19.10.2019 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
88 19.10.2019 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
89 15.10.2019 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :118
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
90 19.04.2019 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu
91 29.03.2019 Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Yeniden Belirlendi
VUK 115 Nolu Sirküleri ile Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Yeniden Belirlendi
92 25.02.2019 Muhtasar, KDV, DV ve Basit Usul Beyannameleri ile 2019-Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesinin uzatılması
Muhtasar, KDV, DV ve Basit Usul Beyannameleri ile 2019-Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesinin uzatılması
93 13.02.2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
94 31.12.2018 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
95 31.10.2018 Günlük Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 tarihine ertelenmiştir.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:502)
96 27.10.2018 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sistemine Geçiş 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelenmiştir
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sistemine Geçiş 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelenmiştir
97 27.08.2018 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması
KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması
98 22.06.2018 Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
99 19.06.2018 Muhtasar, Damga KDV Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
100 29.05.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)
101 29.05.2018 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
102 28.05.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı.
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı.
103 25.05.2018 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)
104 25.05.2018 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
105 25.05.2018 497 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
497 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
106 25.05.2018 496 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
496 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
107 25.05.2018 495 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
495 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
108 25.05.2018 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
109 25.05.2018 Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresinin uzatılması.
Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresinin uzatılması. VUK Sirküleri 107
110 21.05.2018 Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
111 11.05.2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
112 27.03.2018 Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 102
Vergi Usul Kanunu Sirküleri : 102
113 23.02.2018 Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
114 12.02.2018 2017 IV.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
2017 IV.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 19 Şubat 2018 tarihine uzatılmıştır.
115 19.09.2017 KDV Beyannamesi ile istenen Belge Sayısı Uygulaması Ertelenmiştir.
KDV Beyannamesi ile istenen Belge Sayısı Uygulaması Ertelenmiştir.
116 24.05.2017 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:94
31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.
117 23.05.2017 2017 Nisan ayı APHB verme süresi 25 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2017 Nisan ayı APHB verme süresi 25 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
118 23.05.2017 2017 Nisan Ayı Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2017 Nisan Ayı Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 26.05.2017 Tarihine Uzatıldı.
119 20.04.2017 Beyan Sürelerinin Uzatılması
Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresinin uzatılması, Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
120 30.03.2017 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
121 22.03.2017 Muhtasar, KDV, D.V. ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
Muhtasar, KDV, D.V. ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
122 28.02.2017 Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
123 14.02.2017 2016/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 17.02.2017 Tarihine Uzatılmıştır
2016/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 17.02.2017 Tarihine Uzatılmıştır
124 7.02.2017 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından TÜRMOB 06.02.2017/28-1 Sirküleri
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı TÜRMOB 06.02.2017/28-1 Sirküleri
125 30.01.2017 SGK Başkanlığının Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri Duyurusu
SGK Başkanlığının Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri Duyurusu
126 27.01.2017 SGK Prim Ertelemesine İlişkin Kanun Açıklaması
6770 Sayılı Kanun SGK Prim Ertlemesine İlişkin Yönetici Özeti
127 27.01.2017 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından 6770 Sayılı Kanun
6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
128 23.01.2017 2016 Aralık Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı.
2016 Aralık Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi 25 Ocak 2017 tarihine Uzatıldı.
129 10.01.2017 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2017/15
130 30.12.2016 2017 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi
2017 Yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
131 15.12.2016 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)
132 13.12.2016 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
133 23.11.2016 Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyan Verme Süreleri 28 Kasım akşamına kadar uzatılmıştır.
Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyan Verme Süreleri 28 Kasım akşamına kadar uzatılmıştır.
134 10.11.2016 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (SERİ NO: 1)’nde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ (SERİ NO: 4)
135 28.10.2016 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
Gelir Vergisi Genel Tebliği :294
136 26.10.2016 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
137 24.10.2016 Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
138 17.10.2016 Mesleki Mevzuat İzleme Komisyonu Başkanlığından
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
139 5.10.2016 Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Duyuru
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Duyuru
140 28.07.2016 SGK Bildirimlerine İlişkin Uzama
SGK Bildirimlerine İlişkin Uzama
141 27.07.2016 VUK Tebliği: 472 (403 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılması)
Kesin Mizan Bildirimlerinin Kaldırılması
142 22.07.2016 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri
143 21.07.2016 Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
144 16.06.2016 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı
Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı
145 10.06.2016 Eksik Gün Nedenlerine 23 ve 24 Nolu Kodlar Eklenmiştir.
6663 Sayılı Kanun ile Yarım Çalışma ödeneği ve Yarım Çalışma izni Eksik Gün Nedenlerine 23 ve 24 Nolu Kodlar Eklenmiştir.
146 22.04.2016 Kurumlar Vergisi Sirküleri 82
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.
147 20.04.2016 Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküler
Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküler
148 12.04.2016 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 2016/17
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 2016/17
149 10.04.2016 Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
150 23.03.2016 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:81
Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
151 21.03.2016 Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri :99
Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri :99
152 7.03.2016 Gelir İdaresi Başkanlığı Beyanname Düzenleme Rehberleri
Gelir İdaresi Başkanlığı Beyanname Düzenleme Rehberleri
153 15.02.2016 6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek AUD İlişkin Soru ve Cevaplar ve Asgari Ücret
6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek AUD İlişkin Soru ve Cevaplar ve Asgari Ücret
154 5.02.2016 Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu
Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu
155 2.02.2016 TÜRMOB İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri
TÜRMOB İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 02.02.2016
156 31.12.2015 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
157 29.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)
Elektronik Tebligatın Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
158 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 466)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 466)
159 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)
160 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)
161 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)
162 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)
163 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)
164 25.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458)
165 25.12.2015 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
166 25.12.2015 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
167 25.12.2015 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
168 24.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 464
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 464
169 24.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 459
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 459
170 22.12.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Yeniden Belirlenmesine ilişkin Tebliğ Taslağı
171 9.12.2015 2016 Yılı Defter Hadleri
2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
172 5.11.2015 E-Tebligat Dönemi Başlıyor
Elektronik Tebligat Uygulama Rehberi
173 15.09.2015 Vergi Usul Kanunu Sirküleri:79
Muhtasar ve Damga Vergisi Bildirimleri 28 Eylül 2015 Tarihine, Ba/Bs Bildirimleri 05 Ekim 2015 Tarihine Uzatılmıştır.
174 27.08.2015 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 456
Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
175 4.08.2015 TÜRKİYE SMMM VE YMM ODALARI BİRLİĞİ İLE YMM ODALARI VE SMMM ODALARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE SMMM VE YMM ODALARI BİRLİĞİ İLE YMM ODALARI VE SMMM ODALARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
176 4.08.2015 S.M.,SMMM VE YMM KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
S.M.,SMMM VE YMM KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
177 6.08.2015 Y.M.M. ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
178 6.08.2015 S.M.M.M. ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
179 20.06.2015 VUK Tebliği :455
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455)
180 20.06.2015 VUK Tebliği :454
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)
181 20.06.2015 VUK Tebliği :453
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 453)
182 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :76
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
183 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :75
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
184 SGK Prim ve Diğer Tüm Alacakların Tahsilat İşlemleri 7 Nisan 2015 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
Son Ödeme Günü 31 Mart 2015 Olan Prim ve Diğer Tüm Alacakların Tahsilat İşlemleri 7 Nisan 2015 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
185 Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için Kesin Mizan Bildiriminin verilme süresi Uzaması
186 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır.
2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır.
187 Emeklilik sonrası serbest meslek erbabının sosyal güvenlik primi ve eğitim gideri indirimi
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden serbest meslek erbabının sosyal güvenlik primi ve eğitim gideri indirimi
188 Sosyal Güvenlik Destek Primi
Emekli maaşından kesilen sosyal güvenlik destek priminin emekli olduktan sonra çalışılan şirketten alınan ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında indirilmesinin m
189 Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması
Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması
190 Ocak 2015 Aylık Muhtasar ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
Ocak 2015 Aylık Muhtasar ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
191 Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin 413 Sayılı VUK Tebliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin 413 Sayılı VUK Tebliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
192 2015 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2015 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
193 SGK Başkanlığından 6552 Sayılı Kanun Süre Uzatımı
SGK Başkanlığından 6552 Sayılı Kanun Süre Uzatımı
194 SGK Genelgesi 2014-32
Şirket yetkililerinin ve sigortalıların sigortalılık başlangıç ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülükleri
195 YMM ve SMMM Sınavı İçin İntibak Sınav Başvuruları
YMM ve SMMM Sınavı İçin İntibak Sınav Başvuruları
196 Sınav Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında Açıklamalar Ve Uygulama
Sınav Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında Açıklamalar Ve Uygulama
197 19.08.2014 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
198 2.05.2014 KDV Genel Uygulama Tebliği
KDV Genel Uygulama Tebliği
199 25.04.2014 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri:32
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler
200 31.03.2014 Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ
Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ
201 24.01.2014 G.V. Tebliği 286 (Taslak)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Taslağı) : 286
202 4.01.2014 Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Değişikliği
GİB Başkanlığının Duyurusu
203 2.01.2014 VUK Genel Tebliği:433
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği:433
204 2.01.2014 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi
2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi
205 2.01.2014 2014 Yılına İlişkin Vergi Uygulamaları ile İlgili Genel Tebliğler
2014 Yılına İlişkin Vergi Uygulamaları ile İlgili Genel Tebliğler
206 24.12.2013 Gelir Vergisi Sirküleri:93
Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme
207 13.12.2013 Mecburi Meslek Kararları
Mecburi Meslek Kararları 13 Aralık 2013 tarih ve 28850 sayılı Resmi Gazete
208 13.12.2013 Mecburi Meslek Kararları
Mecburi Meslek Kararları
209 3.12.2013 VUK Sirküleri : 67
Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama
210 20.11.2013 VUK Tebliği : 430
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:430
211 23.10.2013 Gelir Vergisi Sirküleri/91
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması.
212 23.10.2013 VUK Tebliği :429
VUK Tebliği :429
213 1.07.2013 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği: 427
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği: 427
214 1.07.2013 Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
215 10.06.2013 Kapanış Onayları
Kapanış Onayları
216 6.05.2013 Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM lerce İmzalanması Tebliği:6
SMMM Tebliği :6
217 30.04.2013 Vergi Usul Kanunu Sirküleri :65
2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimlerinin Verilme Süresi
218 2.04.2013 VUK Sirküleri:62
2013/Şubat Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formları ile 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimi Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler
219 21.02.2013 VUK 424 Nolu Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği:424
220 4.01.2013 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)
Resmi Gazete: 01.01.2013-28515
221 4.01.2013 KDV Genel Tebliği : 121
Resmi Gazete : 31.12.2012- 28514
222 4.01.2013 Gelir Vergisi Genel Tebliği:284
Resmi Gazete: 31.12.2012-28514
223 28.12.2012 Asgari Ücret Tarifesi
2013 yılı Asgari Ücret Tarifesi